Doktorerat vid Uppsala universitet? Köp din doktorsring hos oss!

Välj mellan rött och vitt guld. 

Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktorer har de även rätt att använda det tredje tecknet; ringen.

Doktorsringen är en ring som symboliserar trohet mot vetenskapen. Doktorer får efter avlagda prov själva avgöra om de vill skaffa ring eller ej.

För att kunna beställa en doktorsring måste vi ha ett intyg på att du är berättigad att ha en sådan. Detta intyg/bevis kan vara en avhandling eller ett intyg från universitetet. Vi önskar få se detta tillsammans med en legitimation innan vi börjar med arbetet.

Kontakta oss på telefon 018-130276 eller på mail för akutellt pris!

På bild: Filosofie doktorsring