Vår integritetspolicy

 

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.smyckeboden.se/ och https://smyckeboden-shop.se/

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Smyckeboden i Uppsala behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen smyckeboden.se och smyckeboden-shop.se samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen smyckeboden.se och smyckeboden-shop.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Smyckeboden i Uppsala med organisationsnummer 556284-8308 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Smyckeboden i Uppsala behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Smyckeboden i Uppsala AB. I sådant fall kommer Smyckeboden i Uppsala AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Smyckeboden i Uppsala AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Smyckeboden i Uppsala AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Smyckeboden i Uppsala AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Smyckeboden i Uppsala AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Smyckeboden i Uppsala AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på smyckeboden.se och smyckeboden-shop.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Smyckeboden i Uppsala AB samlar dessutom icke-personlig information vid besök på smyckeboden.se och smyckeboden-shop.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Smyckeboden i Uppsala AB bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Smyckeboden i Uppsala AB produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av smyckeboden.se och smyckeboden-shop.se.

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Smyckeboden i Uppsala AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Smyckeboden i Uppsala AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Smyckeboden i Uppsala AB rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Smyckeboden i Uppsala AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Smyckeboden i Uppsala AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Smyckeboden i Uppsala AB räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Smyckeboden i Uppsala AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Smyckeboden i Uppsala AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part i enlighet med GDPR.

Skydd av personuppgifter

Smyckeboden i Uppsala AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Smyckeboden i Uppsala AB är skyldiga att följa Smyckeboden i Uppsala AB:s regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Smyckeboden i Uppsala AB använder sig av så kallade cookies på smyckeboden.se och smyckeboden-shop.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker våra webbplatser. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på smyckeboden.se och smyckeboden-shop.se för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Smyckeboden i Uppsala AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Smyckeboden i Uppsala AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Smyckeboden i Uppsala AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@smyckeboden.se eller Smyckeboden i Uppsala AB, Box 2017, 75002 Uppsala, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2018-05-25